Wednesday, 19/06/2019 - 21:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
Thông tin chi tiết:
Tran A
Chuyên viên Tran A
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 059.826000
Email trana.sgddt@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội