Wednesday, 19/06/2019 - 22:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẠC LIÊU
Thông tin chi tiết:
Lưu B
Phó Trưởng phòng Lưu B
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 059.3824444
Email leb.sgddt@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội